Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Riddarsporre

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Riddarsporre

Latinskt namn: Consolida regalis S.F. Gray 

Generell information

Riddarsporre. Foto: Thomas Gunnarsson

Alla Consolida-arter är giftiga på grund av innehållet av alkaloider som delphinin och ajacin. Unga plantor och frön har högst koncentration av alkaloiderna. Få förgiftningsfall på häst har rapporterats. Växten ratas i allmänhet. 

Förgiftningssymtom

Andningssvårigheter, rastlöshet, upprördhet, okoordinerade rörelser, buksmärta, muskelspasmer, svårigheter att stå upp. Växten är starkt etsande och har neurotoxisk och neuromuskulär påverkan.

 

  

 

  

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls