Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Rododendron och Azalea

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Rododendron, Azalea

Latinskt namn: Rhododendron spp., Andromeda spp., Rhododendron ponticum.

Generell information

Både bladen, men framför allt blommorna och nektarn, är giftiga och innehåller flera olika toxiska diterpenoider (grayanotoxin (även kallat rhodotoxin), acetylandromedol och andromedotoxin).

Förgiftningssymtom

Symtomen utvecklas snabbt och är liknande hos alla djurslag; anorexi, frekventa sväljningar, salivering, kräkningar, intensiva buksmärtor, diarré och förstoppning. Hästar gör oupphörliga försök att kräkas vilket även kan ses hos får, get och kalvar. Pulsen kan bli snabb, svag och oregelbunden, andningen långsam och ansträngd och gången darrig och vacklande. En del djur dör efter några dagar i andningsförlamning. Alla djur kan förgiftas, men oftast drabbas getter (som verkar mest känsliga) och får.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls