Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Rölleka

  • Klassificering: Oönskad växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Rölleka

Latinskt namn: Achillea millefolium L. 

Generell information

Kallas även karibacka. Ätes i ungt utvecklingsstadium gärna av betesdjur, särskilt får. Rölleka har en karaktäristisk lukt som framträder då man bryter av blad eller stjälk. 

Orsak till att växten är oönskad

Bildar täta bestånd som lätt kväver de önskade växterna i vallar och på betesmarker. Kan angripas av mjöldagg och då ge upphov till hälsostörningar hos djur. Kan framkalla hudinflammation.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls