Skelört - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Skelört

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Skelört

Latinskt namn: Chelidonium majus L. 

Generell information

Kallades förr också svalört. Idag används namnet svalört på en annan växt, Ranunculus ficaria. Skelörtens växtsaft är orangegul, etsande, starkt giftig och innehåller ett flertal alkaloider, till exempel chelidonin. Hela växten är giftig, men särskilt roten kan orsaka förgiftning. Hästar, nötkreatur, får, getter och gris blir sjuka vid konsumtion av cirka 500 gram färsk skelört. I torkat tillstånd är växten ofarlig.  

Förgiftningssymtom

Verkan är skarpt narkotisk, irrriterande och avförande. Överdriven salivering och urinering förekommer också. Dödlig utgång är sällsynt men kan inträffa under cirkulationskollaps och medvetslöshet. Cytotoxisk verkan.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls