Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Sommargyllen

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Sommargyllen

Latinskt namn: Barbarea vulgaris R. Br. 

Generell information

Växten är giftig på grund av sitt innehåll av glykonasturtiin. 

Förgiftningssymtom

Se löktrav.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls