Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Tidlösa

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Tidlösa

Latinskt namn: Colchicum autumnale L. 

Generell information

Hela växten är giftig på grund av sitt innehåll av flera alkaloider, över 20 stycken, av vilka colchicin är den mest toxiska. Få förgiftningsfall finns rapporterade, men de har inkluderat hästar. 1,2-3 kilo färska växtdelar ger förgiftningssymtom hos häst. Giftig även efter torkning. Hö med 1,5 procent inblandning av tidlösa, som utfodrats i mängder om 5 kilo per dag under tre dagar, har orsakat kolik och dödsfall hos häst. 

Förgiftningssymtom

Colchicin påverkar centrala nervsystemet. Buksmärta, ökad salivering, allvarlig blodig diarré, kolik, okoordinerade rörelser och kollaps samt död genom cirkulationsstörning eller andningsförlamning.

Hudkontakt med växten kan orsaka dermatit.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls