Tidlösa - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Tidlösa

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Tidlösa

Latinskt namn: Colchicum autumnale L. 

Generell information

Hela växten är giftig på grund av sitt innehåll av flera alkaloider, över 20 stycken, av vilka colchicin är den mest toxiska. Få förgiftningsfall finns rapporterade, men de har inkluderat hästar. 1,2-3 kilo färska växtdelar ger förgiftningssymtom hos häst. Giftig även efter torkning. Hö med 1,5 procent inblandning av tidlösa, som utfodrats i mängder om 5 kilo per dag under tre dagar, har orsakat kolik och dödsfall hos häst. 

Förgiftningssymtom

Colchicin påverkar centrala nervsystemet. Buksmärta, ökad salivering, allvarlig blodig diarré, kolik, okoordinerade rörelser och kollaps samt död genom cirkulationsstörning eller andningsförlamning.

Hudkontakt med växten kan orsaka dermatit.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls