Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Tritrichomonas foetus hos katt

Tritrichomonas foetus tycks vara en vanlig parasit i katterier där den förknippas med diarréer hos framför allt unga djur. Behandling och sanering är dessvärre svårt och tidskrävande.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Tritrichomonas foetus är en relativt "ny" encellig parasit hos katt. Den upptäcktes i USA 1996, när den isolerades från katter med långvarig diarré. Läs mer om Riktlinjer för Giardia och Tritrichomonas.  

Förekomst och spridning

Studier visar att T. foetus förekommer hos alla typer av katter. Parasiten har påvisats i USA (studie 31 procent av katterna på en utställning), Schweiz (20 procent av friskt tvärsnitt) och Norge (21 procent av friska utställningskatter). SVA påvisar regelbundet T. foetus i prov från katter.  Många katter per ytenhet ökar risken för infektion. Organismen smittar inte till människa.

Katter infekteras genom kontakt med smittad avföring. Överlevnadstiden utanför katten är en timme i luft, men parasiten kan överleva flera dagar i blöt avföring.

Symtom

Katten uppvisar inte alltid symtom. Emellanåt ses dock illaluktande diarré som liknar komockor och kan vara blod- och/eller slemtillblandad. Symtomen kommer i skov och kan i svårare fall ge anal-inkontinens. Katterna är ofta pigga trots att de uppvisar symtom.

Diagnostik

Den säkraste metoden är träckprovsundersökning med PCR. Observera att parasiten utskiljs oregelbundet och därför kan flera provtagningar behövas.

Prognos

Obehandlade katter blir oftast symtomfria inom sex månader till två år, men kan fortsätta att vara kroniska bärare och föra smittan vidare. Misstanke finns att närvaron av organismen under en längre tid i tarmen banar väg för inflammatoriska tarmsjukdomar.

Behandling

I Sverige finns för närvarande inget läkemedel registrerat för behandling mot T foetus. Ronidazol som finns tillgängligt som licenspreparat har ofta god effekt. På grund av biverkningsrisk och potentiell neurotoxisk och teratogen effekt hos människa bör dock ronidazol användas med försiktighet. Pulver-formen av läkemedlet bör undvikas. Behandling med dietkost och probiotika, kan ha en positiv effekt på symtomen. Även behandling med metronidazol kan ge en tillfällig förbättring kliniskt. I besättningar där organismen har konstaterats bör man överväga att minska beläggningen eftersom diarrén som uppstår vid Tritrichomonasinfektion tycks ha ett tydligt samband med stress. Ur smittspridningssynpunkt kan det vara av värde att undersöka effekten av behandling med träckprovtagning.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls