Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Toxoplasmos som zoonos

Toxoplasmos orsakas av parasiten Toxoplasma gondii, ett encelligt urdjur (protozo) med en komplicerad livscykel. Katten spelar en central roll i smittspridningen som huvudvärd för parasiten.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Toxoplasmos hos människa

Toxoplasmos förekommer i hela världen och är vanlig i Sverige. Infektion med Toxoplasma förlöper vanligen utan kliniska symtom. Smittas gravida kvinnor som inte tidigare varit i kontakt med smittämnet kan i vissa fall även fostret drabbas. I allvarliga fall orsakar parasiten missfall eller svåra hjärnskador hos fostret och ibland ögonskador som kan debutera senare i livet. Infektion hos personer med ett nedsatt immunförsvar kan också få ett allvarligt förlopp.

Människor kan infekteras genom konsumtion av otillräckligt upphettat kött från ett smittat djur eller via avföring från infekterade katter.

Förekomst i Sverige

Toxoplasmos är inte anmälningspliktigt hos djur och sedan den 1 juli 2004 är sjukdom hos människa heller inte längre anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Dessförinnan rapporterades mellan fyra och 18 fall per år.

Fakta om toxoplasmos

Smittämne

Den encelliga parasiten Toxoplasma gondii.

Förekomst

I alla länder både hos människor och djur.

Symtom hos människor

Vanligen inga specifika symtom. Hos gravida kan dock sjukdomen orsaka allvarliga skador hos fostret. Hos personer med nedsatt immunförsvar kan sjukdomen vara allvarlig.

Inkubationstid

Några dygn till några veckor.

Mottaglighet

Alla är mottagliga men smittade personer utvecklar skyddande immunitet som regel varar hela livet. Toxoplasmos är vanligt hos människor i Sverige och en hög andel av befolkningen har antikroppar mot parasiten.

Smittkälla

Rått kött av varmblodiga djur samt katt-träck.

Smittvägar

Smittan kan spridas till människor genom förtäring av ofullständigt upphettat kött från smittade djur eller via smittade katters avföring. Infekterade katter utsöndrar parasiten i avföringen under några veckors tid. I miljön kan parasiten vara infektiös upp till ett år. Får och andra varmblodiga djur inklusive människor kan smittas genom intag av parasiten. I det varmblodiga djuret kapslar parasiten in sig i muskulaturen där den kan leva många år.

Kontrollåtgärder

Speciellt gravida kvinnor bör undvika att äta rått eller otillräckligt upphettat kött och att komma i kontakt med avföring från katt.  Handtvätt efter arbete med jord och sand samt före och efter hantering av rått kött. Personer som ger lamningshjälp behöver använda engångshandskar och tvätta händerna noggrant efteråt. Djupfrysning av kött samt upphettning till minst 65 grader dödar parasiten. 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls