Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Korta fakta om leptospiros hos hund

1. Är leptospiros en dödlig sjukdom hos hund?

Infektion med leptospira hos hund orsakar ofta ingen sjukdom alls. Om det utvecklas sjukdom så är den mild. Men en del hundar utvecklar allvarligare sjukdom och i en del av de fall där allvarlig sjukdom utvecklas kan dödsfall inträffa. Det är alltså oftast inte ”en dödlig infektion”.  Behandling sker med antibiotika, och till exempel dropp.

 • Symtom hos hundar som utvecklar sjukdom beskrivs i de två faktablad som nås via SVA:s webbplats. För att ställa diagnos och besluta om behandling krävs en behandlande veterinär som kan undersöka hunden vid en klinik, veterinärmottagning eller djursjukhus. Kontakta alltid en sådan veterinär om din hund är sjuk, oavsett orsak till sjukdomen.

2. Hur smittas hundar? Kan människor smittas?

Hundar och människor smittas genom att dricka infekterat vatten eller komma i kontakt med infekterad jord, lera, vatten eller urin. För att hunden eller människan skall bli smittad krävs ofta att man har hudskador så att bakterien kan ta sig in i kroppen. Man kan också bli smittad av att dricka infekterat vatten, eller på annat sätt få i sig infektionen i slemhinnor-munnen. Bäst kännedom om eventuell ny smitta i ett lokalt område har som regel de lokala veterinärer som arbetar i just det området, vid kliniker veterinärmottagningar eller djursjukhus. De är de som först träffar hundar med misstanke om leptospiros. Det är också sådana veterinärer som kan ge råd just för din hund. För råd om risk för människa kontaktar du läkare.

 • Vad man kan tänka på i samband med misstanke om leptospiros finns beskrivet i de två faktablad som nås via SVA:s webbplats. För mer information och rådgivning kontaktar du behandlande veterinär som kan undersöka hunden vid en klinik, veterinärmottagning eller djursjukhus
 • Information om leptospiros hos människa nås via Folkhälsomyndighetens webbplats. För mer information och råd om leptospiros för människa kontaktar du läkare

3. Hur vanlig är smittan, hur kan jag undvika den?

Vatten och mark infekteras av urin från smittade människor och djur. Gnagare är viktiga smittspridare. Hundars urin kan också sprida smitta. Sverige har mycket mindre leptospira-smitta än de flesta andra länder. Smittrisken för hundar i Sverige är generellt låg och risken för sjukdom ännu lägre, men en kombination av

 • rätt temperatur (inte för kallt),
 • fuktigt klimat (som vid mycket regn under sommaren eller hösten),
 • ganska stillastående vatten (som i diken eller pölar),
 • mycket råttor, och
 • mycket hundar

kan leda till en ökning av antalet leptospira-smittade hundar, och en ökad risk för att hundar blir sjuka av infektionen. Någon eller några gånger per år, typiskt sommar eller höst, kan enstaka eller en handfull misstänkta eller diagnosticerade sjukdomsfall ses under några veckor eller månader hos hund i ett område, i landsbygden eller inne i städer. Bäst kunskap om eventuell nya sjukdomsfall, smitta i ett lokalt område har som regel de lokala veterinärer som arbetar i just det området, vid kliniker veterinärmottagningar eller djursjukhus. De är de som först träffar hundar med misstanke om leptospiros!

Nyligen har ett djursjukhus i Göteborg gått ut med information om några enstaka fall av misstänkt eller diagnosticerad leptospiros, och var de fallen vistats så att hundägare kan undvika pölar och diken och att hunden äter råttor eller andra gnagare i just de områdena under den närmsta tiden. Det är ett bra sätt att motverka att det blir ett eventuellt utbrott.  Det kan också vara aktuellt med vaccination i vissa fall. Vaccination och andra förebyggande åtgärder diskuterar och beslutar varje hundägare med en behandlande veterinär.

 • Information om smittvägar och vad man kan tänka på i samband med misstanke om leptospiros finns beskrivet i de två faktablad som nås via SVA:s webbplats. För mer information och rådgivning kontaktar du behandlande veterinär som kan undersöka hunden vid en klinik, veterinärmottagning eller djursjukhus
 • Information om leptospiros hos människa nås via Folkhälsomyndighetens webbplats. För mer information och råd om leptospiros för människa kontaktar du läkare

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls