Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Inför ditt besök

När du ska besöka SVA behöver du kunna legitimera dig och vara medveten om att vi kommer att spara dina personuppgifter.

När du kommer hit görs en besöksregistrering och i samband med den ska legitimation uppvisas för att säkerställa att uppgifterna överensstämmer med de som angetts.

Giltig ID-handling

På SVA är vi måna om din säkerhet och ber dig därför visa en giltig ID-handling när du besöker oss. Det är för att vi är skyldiga att registrera ditt besök med tanke på eventuell smittspridning. Även i händelse av brand eller utrymning är det viktigt att vi vet vilka som är i huset.

Följande ID-handlingar är giltiga

 • SIS märkt ID-kort och tjänstekort
 • ID-kort utfärdat av Skatteverket
 • Nationellt ID-kort, utfärdat av svensk polis
 • Svenskt körkort
 • Svenskt EU-pass
 • Utländskt nationellt ID-kort
 • Utländskt Pass
 • LMA-kort utfärdat av Migrationsverket.

Behandling av personuppgifter

SVA behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

De personuppgifter som samlas in vid ditt besök på SVA är nödvändiga för att skydda dig i händelse av spridning av smitta.

SVA är en myndighet vilket innebär att alla uppgifter som samlas in kan bli allmänna handlingar.

SVA sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt.

Du har rätt att begära

 • information om de personuppgifter som finns om dig
 • rättelse av de personuppgifter som inte stämmer eller radering av personuppgifter
 • begränsning av behandling eller invända mot behandling

Kontaktuppgift till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud, exempelvis för begäran om registerutdrag, skriv till Statens veterinärmedicinska anstalt, 751 89 Uppsala.

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen på hur dina uppgifter behandlas.

Fotografering på och omkring SVA

SVA är en bevakningsansvarig myndighet enligt förordning (2015:1052). Inför ditt besök, tänk därför på att SVA är ett skyddsobjekt. Det innebär bland annat att det är förbjudet att fotografera eller avbilda SVA:s anläggning. (Skyddslag (2010:305) §7 och §30a).

På SVA får du gärna fotografera i receptionen, biblioteket samt i konferensrummen Långskeppet och Jollen. Men tänk på att du också måste ha tillstånd från de personer du eventuellt fotograferar (GDPR). All annan fotografering kräver tillstånd från vår säkerhetschef.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls