Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Om cookies/kakor

Kort om lagen om elektronisk kommunikation

Enligt lagen om elektronisk kommunikation SFS 2003:389, som trädde i kraft 25 juli 2003 och ändrades 1 juli 2011, ska alla som besöker en webbplats med kakor (cookies) få information om att webbplatsen innehåller kakor samt ändamålet med användningen av kakorna. Webbplatsen ska informera om hur kakor kan undvikas. Du som besökare ska även ges möjlighet att samtycka till att kakor används, det vill säga att de sparas på din dator.

Här informerar vi om alla kakor som används på www.sva.se. Vi redovisar vad de olika kakorna heter, vilken data som lagras i kakorna, vad informationen används till och hur länge kakan sparas.

Hantering av kakor

Om du inte vill tillåta användandet av kakor kan du stänga av dessa via din webbläsares inställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker spara en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Kakor på den här webbplatsen

Nedan listas de kakor som används på den här webbplatsen. Observera att det också kan finnas kakor som är knutna endast till en del av webbplatsen och/eller är kopplade till någon form av e-tjänst. Om det finns några felaktigheter eller om du har några frågor kring de kakor som används på den här webbplatsen, kontakta webbredaktionen.

Vi ger följande information

 • Namn – namn på kakan.
 • Typ – sessionskaka (lagras tillfälligt) eller permanent kaka (lagras under en bestämd tid).
 • Domännamn – vilken domän som sätter kakan. Här kan du utläsa om det är förstapartskakor (samma domännamn som webbplatsen) eller tredjepartskakor (ett annat domännamn än webbplatsen).
 • Data – vilken data som lagras i kakorna.
 • Användning – vad informationen används till.
 • Tid – hur länge kakan sparas
 • Klassificering – Begärd cookie är en cookie som användaren begär genom en interaktion. En teknisk cookie är en cookie som krävs för att webbplatsen ska fungera. Inkräktande är en cookie som hämtar information om användarens besök på webbplatsen

Namn:  ”__vizzit” alt ”Vizzit”
Typ:  Permanent cookie
Domän:  www.xxxx.se
Data:  Unik sträng som sätter ett unik id-nummer samt tidsstämpel.
Användning:  Vizzit använder cookien för att beräkna besökarstatistik på webbplatsen.
Tid:  Cookien förfaller efter 1 år från det att den sattes eller senast uppdaterades.
Klassificering:  Inkräktande

Namn: SVAPriceListItems
Typ:  Permanent cookie
Domän: www.sva.se (förstapart)
Data: Sträng som lagrar vilka objekt som användare placerar i sin prislista
Användning: SVA använder cookien för att användare ska kunna lägga till varor i sin prislista och även kunna visa denna senare.
Tid: Cookien förfaller efter 1 år från det att den sattes eller senaste uppdaterades
Klassificering: Begärd

Namn: .EPiServerLogin
Typ: Session cookie
Domän: www.sva.se (förstapart)
Data: Krypterad autentiseringsbiljett
Användning: Används av ASP.NET för att avgöra om användaren som begär att få se en sida är autentiserad.
Tid: Förfaller när webbläsaren stängs
Klassificering: Begärd  

Namn: ASP.NET_SessionId
Typ: Session cookie
Domän: www.sva.se (förstapart)
Data: Ett 120-bitars slumptal representerat som en 20 tecken lång sträng.
Användning: Används för att identifiera en session mellan klient och server.
Tid: Förfaller när webbläsaren stängs
Klassificering: Teknisk

Namn: .ASPXROLES
Typ: Session cookie
Domän: www.sva.se (förstapart)
Data: Krypterad sträng med gruppinformation
Användning: Används för att lagra vilka gruppper en användare är med i.
Tid: Förfaller när webbläsaren stängs
Klassificering: Begärd

Namn: __epiAntiForgeryToken_Lw__
Typ: Session cookie
Domän: www.sva.se (förstapart)
Data: Sträng med en token för att identifiera användare och server för varandra.
Användning: Används för att öka säkerheten och undvika så kallade Cross-site request forgery-attacker, eller CSRF.
Tid: Förfaller när webbläsaren stängs
Klassificering: Teknisk

Namn: ”cookieconsent_dismissed ” 
Typ: Permanent cookie 
Domän: www.sva.se (första part)
Data: Bool-värde
Användning: Sva.se använder detta för att avgöra om besökaren godkänt användande av cookies
Tid: Cookien förfaller efter 1 år från det att den sattes eller senast uppdaterades. 
Klassificering: Teknisk

Namn: ”_ga” 
Typ: Permanent cookie 
Domän: Domän: www.sva.se (första part)
Data: Slumpat strängvärde 
Användning: analytics.js använder denna för att skilja på användare 
Tid: Cookien förfaller efter 2 år från det att den sattes eller senast uppdaterades. 
Klassificering: Inkräktande

Namn: ”_gat” 
Typ: Permanent cookie 
Domän: Domän: www.sva.se (första part)
Data: strängvärde 
Användning: analytics.js använder denna för att sända data. 
Tid: Cookien förfaller efter 10 min från det att den sattes eller senast uppdaterades. 
Klassificering: Teknisk

Förutom detta finns det ett par cookies från AddThis, det vill säga dela-med-andra-menyn längst ner på sidan. Dessa används för att skapa större rapporter över användarnas beteende, exempelvis vilka sidor som delas oftast och hur de delas. De sparas dock ingen personlig information utan användare identifieras av slumpmässiga serier av tecken.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls