Gå direkt till innehåll

Övervakning av SARS-CoV-2 hos mink

SARS-CoV-2, viruset som hos människor orsakar sjukdomen COVID-19, kan smitta minkar. Därför har SVA under hösten 2020 påbörjat en övervakning av sjukdomsläget hos landets minkfarmar.

Aktuella resultat

Minkfarmar från hela landet uppmanas att löpande skicka in minkar till SVA för undersökning. Dessa provtas och analyseras för att avgöra om de har varit smittade av SARS-CoV-2. Aktuella resultat presenteras i tabell 1.

Tabell 1. Antalet provtagna gårdar med bekräftad och ej bekräftad smitta den senaste veckan, samt det totala antalet sedan övervakningen startade. Uppdateringarna sker dagligen, med 24 timmars fördröjning.

Bakgrund till övervakningen

 Flera minkbesättningar i Sverige har bekräftats med SARS-CoV-2 i Sverige. Smittan upptäcktes i samband med en övervakning som inleddes efter att flera minkbesättningar i bland annat Nederländerna och Danmark bekräftats smittade, under sommar och höst 2020. I det övervakningsarbete som nu pågår uppmanas landets minkfarmare att skicka in döda minkar för provtagning och analys. Provtagning sker även i samband med de minkhälsobesök som genomförs av veterinär.  

I smittade besättningar har setts en viss ökad dödlighet men i övrigt har djuren inte uppvisat några märkbara symtom på sjukdom. Detta överensstämmer med erfarenheter från andra länder, där majoriteten av smittade anläggningar identifierats genom sjukdomsövervakning som baserats på provtagning av självdöda djur.

Vanliga frågor och svar