Gå direkt till innehåll

Misstanke om kräftpest

Tillvägagångssätt vid misstanke om kräftpestsmittade flodkräftor

SVA, Sektionen för fisk, genomför kräfthälsokontrollerna i naturvatten och i odlingar.

SVA/Länsstyrelse/kommun

Proverna skickas in av den aktuella länsstyrelsens eller kommunen. Undersökningen bekostas för närvarande av Havs- och vattenmyndigheten. Provtagning och insändning skall därför alltid diskuteras och godkännas av länsstyrelsens/kommunens fiskerikonsulent innan kräftorna skickas. Görs inte detta kan kostnaden komma att faktureras insändaren.
SVA skall meddelas av insändaren helst några dagar före inskickandet av prov, via telefonnr 018-67 41 71.

Insamlande

Vid urvalet av kräftor för insändande skall i första hand väljas sjuka/döende men också sådana som påträffats döda. Vid insamling av döda kräftor skall de färskaste exemplaren väljas. Vid insändning av både levande och döda kräftor skall det klart framgå vilka kräftor som var levande vid insamlandet. Cirka tio kräftor (både döda, döende) är lämpligt för analys. Infrysta kräftor kan insändas i nödfall.

Färska prover

Färska kräftor (döende eller döda) nedkyls till kylskåpstemperatur (0-4°C snarast efter insamlandet).  Döda kräftor förpackas individuellt i förslutna påsar eller burkar UTAN vatten. Levande kräftor förpackas med fuktat, ofärgat toalettpapper och mycket LUFT. För varje kräfta noteras om de var döda eller döende vid insamlandet.

Konserverade prover

Konservering av kräftor utförs genom att dessa placeras i 70 procent spritblandning, (2/3 etanol (95 procent) eller T-röd och 1/3 vatten). Se till att kräftan/kräftorna är väl täckta med alkohol. Skilj på kräftor som var döda vid insamlandet och markera på burken om kräftorna var levande eller döda.

Emballering

Vid transporten till laboratoriet skall icke konserverade kräftor vara väl kylda i tätslutande kylboxar eller liknande. För att undvika frostskador på kräftorna skall de inte vara i direktkontakt med is/kylklampar.
Konserverade kräftor skickas in i täta behållare med omgivande absorberande material (till exempel hushållspapper, pappershanddukar etcetera).

Skicka in prov

Observera att en ifylld remiss måste bifogas provet, använd Remiss för fisk, blötdjur & skaldjur (pdf)

Sänd prov till:

Förtagspaket, PostNord Parcel:
SVA
Sektionen för fisk
Travvägen 20
756 51 Uppsala

Brev (till exempel vadderade kuvert):
SVA
Sektionen för fisk
751 89 Uppsala

Senast uppdaterad : 2019-11-23