Gå direkt till innehåll

Ann Lindberg

Ann Lindberg, statsepizootolog, professor. Anns forskning inriktar sig huvudsakligen på metoder för sjukdomsövervakning och -kontroll, vilket bland annat inkluderar riskbaserade ansatser för prioritering, design och utvärdering av övervakning.

Smittämnena är bland annat E. coli O157 (ehec/vtec), Campylobacter och Q-feber. Ann har också forskat på endemiska sjukdomar på nötkreatur och användning av registerdata, dels utifrån ett kvalitetsperspektiv, dels för bedömning av djurvälfärd.  

Aktuella forskningsprojekt

Miljöns betydelse för smittspridning från nötkreatur av VTEC som orsakar EHEC hos människa

Omberg 2016 - prov- och datainsamling för att bättre förstå mjältbrandens komplexa epidemiologi

 

Ann Lindberg på LinkedIn

Ann Lindberg på ResearchGate

Ann Lindberg

Generaldirektör, professor

Statens veterinärmedicinska anstalt

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Senast uppdaterad : 2019-12-09